Verbeteren, Doorstarten of Stoppen

Bijna altijd gaat de aandacht en steun uit naar de groep van startende exporters. Naast de groep ondernemingen die erg succesvol is bestaan er ook talloze bedrijven die de sprong al hebben gewaagd naar de VS maar niet de verwachte groei zien.

Exportplan, partners, produkten, prijzen alles lijkt te kloppen maar de verwachte winsten blijven uit.
 

Na enkele jaren wordt de keuze dan vaak:

 • onderzoeken waar de fouten liggen – verbeteren en succesvol worden.
 • kompleet overnieuw beginnen en dan doorstarten
 • energie verminderen of zelfs de VS markt verlaten
Alle keuzes leveren dan altijd de vraag op: “Wie kan daarbij helpen”. Wij willen in de VS het aanspreekpunt zijn om het lek boven water te krijgen en de praktische oplossingen aan te reiken. Dat kan liggen in aanpassingen aan het product/service, de prijs, distributie en verkoopkanalen, service of leveringsvoorwaarden maar ook aan de verpakking, beurzen, foldermateriaal en ga zo maar door. Voor zowel de startende als de al exporterende ondernemingen gelden trouwens bijna altijd dezelfde uitgangspunten.
 
De 1st Nebelus Group kan onder andere succesvol steun verlenen door:
 • Kritisch de verrichtingen van de laatste jaren te bekijken en gesprekken te voeren met de bestaande partners, verkoopkanalen en klanten
 • Uw export project een nieuwe impuls te geven met frisse ideen
 • Regelmatig (elke 2 of 3 maanden) in Nederland te overleggen met uw staf
Continue de vinger aan de pols te houden met nieuwe marktinformatie of door bestaand onderzoek te toetsen
 
Maar ook door:
 • De communicatie te verbeteren tussen U, de markt en uw partners
 • Specialisten aan te reiken waar dat nodig is
 • Een kantoor en grotere bereikbaarheid aan te bieden (Zie: Services)
  De reikwijdte van uw organisatie te vergroten.
 
 
The 1st Nebelus Group helps you gain profitability with
innovative Sales & Marketing strategies.